Nisiek

48 tekstów – auto­rem jest Ni­siek.

"...choć wiem, że po­win­nam więcej pi­sać, ale kiedy jak w dzień mam szkołę i naukę, inną pasję, rodzinę, nocą kil­ka godzin na sen...".

in­spi­rac­ja: Małpa - Właśnie Ty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2012, 10:32

Dziękuję Ci za ten je­den uśmiech, który bez wątpienia był tyl­ko dla mnie. W końcu pat­rzyłeś pros­to na mnie.
A Ona... Nie miała nic do ga­dania. Mam nadzieję, że któryś raz z kolei. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2012, 18:37

Jeszcze nig­dy nie czułam się tak źle wpat­rując się w Ciebie.
Wpat­rując się w Twoją osobę i wiedząc, że w tym sa­mym mo­men­cie Ona pat­rzy na Ciebie. Ty­le, że z prze­ciw­ne­go ro­gu te­go jed­ne­go pomieszczenia.
Wiedząc, że to Ona jest Twoja... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2012, 21:51

Myślę, że większość blis­kich wie o tym, co tak nies­ku­tecznie próbuję ukryć.
Ale boję się, ja­ka będzie ich reak­cja, jeżeli będą pew­ni swoich domysłów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 stycznia 2012, 19:51

Ja ro­zumiem, że ksiądz jest "wysłan­ni­kiem" Bo­ga, ale nikt mi nie będzie mówił jak mam wy­bierać so­bie męża, czy­li osobę, z którą będę dzieliła wszys­tko przez resztę me­go życia! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2012, 18:58

Nie mówię. Nie pat­rzę. Nie uśmie­cham się.
Ale nie dla­tego, że nie chcę. Dla­tego, że nie mogę.
Nie mogę po­kazać Ci moich praw­dzi­wych emocji.
Nie mogę zmar­no­wać Ci życia... swoją osobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2012, 18:54

Ko­bieta jest jak tłumacze­nie cze­goś - al­bo piękne, al­bo wierne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2011, 16:29

Dlacze­go nie mogę Ci o wszys­tkim po­wie­dzieć?
Ach, no tak... Już wiem!
Bo to jest tak cho­ler­nie niemo­ral­ne i nieodpowiednie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2011, 21:37

Wszys­cy na ko­goś czekają.
Ko­biety na pew­ne­go rodza­ju księcia na białym rumaku.
A mężczyźni na tak zwaną księżniczkę... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 grudnia 2011, 16:09

Prze­cież każdy ma pra­wo się zgubić.
Ważne, żeby jed­nak się odnaleźć.
Choć cza­sem to ta­kie trud­ne...
Trud­niej­sze bar­dziej niż się wydaje. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 grudnia 2011, 10:52
Nisiek

Jestem sobie takim zwykłym człowiekiem. Jestem sobie taką zwykłą kobietą, która czuje i zachowuje się jak przystało na płeć piękną. Lubię? Wiele rzeczy. Nienawidzę również sporo. Kocham? Zdecydowanie. Ale i tak większość jeszcze odkrywam - w końcu człowiek uczy się przez całe życie...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nisiek

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność